Vaše ciele sú našimi cieľmi

Sme pripravení pomáhať Vám rásť a zlepšovať sa. Naše riešenia sú inovatívne
a s podporou svetových IT partnerov Vám zabezpečíme kvalitnú a dostupnú starostlivosť.

Pracujte v pohodlí z domova a zostaňte zdraví

Podpora homeoffice v čase pandémie nákazy Covid-19

INTRANET

Ako zlepšiť firemnú komunikáciu a informovanosť aj v náročných podmienkach pandémie

Chránime Váš biznis

Sme pripravení pomáhať Vám rásť a zlepšovať sa. Naše riešenia sú inovatívne
a s podporou svetových IT partnerov Vám zabezpečíme kvalitnú a dostupnú starostlivosť.

Spájame miesta, ľudí, tímy a nástroje

S LINCHPIN INTRANET objavte, čo Vám táto platforma spolupráce môže poskytnúť.
Vďaka jadru Atlassian Confluence má Linchpin solídny a výkonný softvérový základ.

Vytvárame moderné riešenia pre Váš biznis

Ako IT provider ponúkame našim zákazníkom kompletný a upravený servis podľa ich požiadaviek – od IT poradenstva a návrhu k implementácii, zabezpečenia, starostlivosti a hostingu. Naše riešenia sú založené na moderných technológiách, spolupracujeme s poprednými svetovými partnermi, či už v oblasti hardvéru alebo softvérových riešení. Zabezpečujeme spoľahlivosť Vášho digitálneho sveta a pomôžeme Vám zvoliť najvhodnejšie riešenie pre váš biznis. Pomáhame Vám rásť.

Ponúkame podporu homeoffice v čase pandémie nákazy Covid-19

Homeoffice – Práca z domu

Pomáhame pri vytváraní homeoffice prostredia. V čase koronavírusu Vám poradíme ako vytvoriť produktívny homeoffice. Pripravíme  a prepojíme Vám IT zariadenia, siete a k nim moduly, ktoré s nimi súvisia tak, aby Vaši zamestnanci pracovali na svojich úlohách a boli v bezpečí. Zároveň Vám zabezpečíme, aby Vaše pracovné informácie a citlivé dáta neboli v ohrození.
LINCHPIN Intranet s Atlassian’s Confluence Vás povedie a ukáže ako jednoducho, pohodlne a efektívne môžu Vaši zamestnanci pracovať spoločne vo firemnej či domácej kancelárii.

Pracujte v pohodlí z domova a zostaňte zdraví.

IT riešenia

Infraštruktúra

Ponúkame Vám kompletný IT firemný servis, analýzu, návrh infraštruktúry, integráciu, optimalizáciu a zabezpečenie Vášho digitálneho sveta, tak aby ste mohli budovať svoj biznis.

~

Bezpečnosť

Chránime Vaše dáta, siete, maily, internet, zariadenia aj zálohovanie. Ponúkame Vám kompletnú antivírusovú ochranu, Vašu kontrolu nad firemnou komunikáciou.

Firemné portály

Ponúkame SW pre firemné portály. LINCHPIN Intranet s Atlassian’s Confluence Vám umožní priamu komunikáciu a efektívnu spoluprácu . Je to  popredný wiki softvér na celom svete pre spoločnosti všetkých veľkostí. Výkonný, ale jednoduchý na používanie, LINCHPIN Intranet vám poskytuje všetky potrebné nástroje, aby sa Váš projekt podaril.

Projektové riadenie

Atlassian produkty JIRA Software, JIRA Core a JIRA Servicedesk na riešenie riadenia projektov a úloh môžu Vaši  manažéri použiť na plánovanie, sledovanie a podávanie správ o práci. Podporujú prácu Vašich tímov, sú optimalizované tak, aby vyhovovali ich potrebám. Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné okruhy pre neúplné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií pre Vašich operátorov, či servisný tím.

Riadená dokumentácia

S produktom DMS eDoCat  a vďaka platforme Alfresco Community Edition znížite náklady na chod Vašej firmy. 

Systém DMS predstavuje inteligentné úložisko elektronických dokumentov. Umožní Vám zautomatizovať interný obeh dokumentov, zefektívni administratívu a zrýchli interné procesy.

 

 

Správa licencií

Postaráme sa o správu Vašich SW licencií. Pomôžeme Vám vybrať si ten správny typ licencie. Ušetríme Vám čas a Vaše úsilie tým, že zosynchronizujeme licencie Vašich produktov, čím sa zjednoduší proces obnovy a Vám prinesie úsporu nákladov.

 

i

Dizajn

Vytvárame pre Vás HW a SW dizajn ako komplexný celok, nadstavbu infraštruktúry, tak aby sme implementovali Vaše požiadavky a Váš úspech bol aj našim úspechom. Pri návrhu počítame aj so systémami, ktoré sú s IT úzko prepojené. V našich rozhodnutiach a riešeniach sa snažíme o dosiahnutie optimálnej hodnoty pre Vás.

Biznis kontinuita

Využite výhody špičkových služieb Biznis kontinuity. Naše riešenia sú navrhnuté a prispôsobené potrebám Vašej firmy, IT infraštruktúra a ochrana dát prostredníctvom replikácie, zálohovania a obnovy, osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti dát, mailov, zabezpečenia kontinuity a obnovy. Ponúkame proaktívne monitorovanie a testovanie vašich systémov, optimalizujeme. Naše služby zálohovania, obnovy po haváriách a zabezpečenia nepretržitej prevádzky udržujú vaše podnikanie v prevádzke

IT Partneri