ATLASSIAN JIRA CORE

Projekt management pre Vaše biznis tímy

ČO JE JIRA CORE ?

Jira Core je riešenie pre riadenie projektov a úloh, ktoré každý podnikateľ v rámci organizácie môže použiť na plánovanie, sledovanie a správu o práci.

Obsahuje základné funkcie, ktoré obchodné tímy vyžadujú, optimalizujú, aby vyhovovali ich potrebám. Tým sa šetrí čas znížením potreby prispôsobenia. Obchodné šablóny spoločnosti Jira Core uvoľňujú administrátorom efektívnejšiu podporu viacerých tímov, projektov a pracovných postupov.

Všetky funkcie Jira Core sú k dispozícii aj v Jira Software a Jira Service Desk.

Funkcie, prínosy a typické aplikácie

Organizácia a riadenie projektov štruktúrovaným spôsobom

Monitorovanie detailov projektov

Úprava biznis workflow na mieru

Schvaľovacie procesy 

Automatizované notifikácie 

Riadenie procesov a riadenie opakujúcich sa úloh

Meranie výkonnosti

Marketingové tímy spravujú kontrolné cykly pre webové stránky, blogy, reklamné prvky, či iné

Tímy ľudských zdrojov sledujú proces náboru kandidátov a organizujú úlohy pre nových zamestnancov

Finančné tímy  môžu preskúmať všetky nákupy, schvaľovať ich a dokonca sledovať uzavretie finančných kníh

Právne tímy  majú možnosť pred podpisom, schválením a zdieľaním prezrieť si dokumenty

JIRA CORE Server ceny:

Počet užívateľovKomerčná verziaŠkolská verzia
1-1010 $10 $
11-251600 $800 $
26-503000 $1500 $
51-1005500 $2750 $
101-25011000 $5500 $
251-50016500 $8250 $
501-200020200 $10100 $
2001-1000025300 $12650 $
10000+30400 $15200 $

Komerčné licencie na softvér sú trvalé a zahŕňajú 12-mesačnú údržbu (aktualizácie / podpora) začínajúc dňom nákupu.

Pri obnove licencie na ďalší rok zaplatíte iba 50 % z aktuálnej cenníkovej ceny licencie a získate technickú podporu a aktualizácie softvéru.

Atlassian produkty na riešenie riadenia projektov a úloh môže každý Váš manažér použiť na plánovanie, sledovanie a podávanie správ o práci. Podporujú prácu Vašich tímov, sú optimalizované tak, aby vyhovovali ich potrebám. Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné okruhy pre neúplné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií pre Vašich operátorov, či servisný tím

Od nás pre Vás

Naším vyhradeným zákazníkom ponúkame priamu podporu špecialistov na najvýkonnejšie servery. Zavolajte exkluzívnu linku podpory kedykoľvek.

Kontaktujte nás