ATLASSIAN JIRA SERVICEDESK

Najlepší priateľ Vášho servisného tímu

ČO JE JIRA SERVICEDESK?

Optimalizuje prácu požiadaviek Vašich klientov a zároveň zvyšuje produktivitu Vášho IT tímu.

Jira Service Desk spoločnosti Atlassian ponúka intuitívne konfigurovateľné užívateľské rozhranie spolu s dobre organizovaným pracovným prostredím pre vašich operátorov.

Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné časy slučiek pre nekompletné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií robia z Jira Service Desk najlepšieho priateľa, aký kedy mohol mať servisný tím.

Katalóg aktív by mal byť prirodzenou súčasťou funkcie Service Desk v spoločnosti Jira! Integrujte Jira Service Desk s Insight, aby ste umožnili výber aktív v zákazníckom portáli.

Funkcie, prínosy a typické aplikácie

  • Intuitívne užívateľské rozhranie
  • Výkonná podpora SLA
  • Hlásenie v reálnom čase
  • Spolupráca medzi tímami pracujúcimi v rôznych časových pásmach
  • Integrácia do Jiry
  • Výkonná vedomostná báza v kombinácii s Confluence
  • Riešenie ITSM v plnom rozsahu s Insight – Asset Management

ServiceDesk

HelpDesk

Incident Management

Call centrá

Klientské služby

JIRA SERVICEDESK Server ceny:

Počet agentovKomerčná verziaŠkolská verzia
1-3
10 $10 $
4-52100 $1050 $
6-104100 $2050 $
11-156300 $3150 $
16-259000 $4500 $
26-5016500 $8250 $
51-10027500 $13750 $

Komerčné licencie na softvér sú trvalé a zahŕňajú 12-mesačnú údržbu (aktualizácie / podpora) začínajúc dňom nákupu.

Pri obnove licencie na ďalší rok zaplatíte iba 50 % z aktuálnej cenníkovej ceny licencie a získate technickú podporu a aktualizácie softvéru.

Atlassian produkty na riešenie riadenia projektov a úloh môže každý Váš manažér použiť na plánovanie, sledovanie a podávanie správ o práci. Podporujú prácu Vašich tímov, sú optimalizované tak, aby vyhovovali ich potrebám. Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné okruhy pre neúplné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií pre Vašich operátorov, či servisný tím

Od nás pre Vás

Naším vyhradeným zákazníkom ponúkame priamu podporu špecialistov na najvýkonnejšie servery. Zavolajte exkluzívnu linku podpory kedykoľvek.

Kontaktujte nás
Trynet.sk