ATLASSIAN JIRA SERVICEDESK

Najlepší priateľ Vášho servisného tímu

ČO JE JIRA SERVICEDESK?

Optimalizuje prácu požiadaviek Vašich klientov a zároveň zvyšuje produktivitu Vášho IT tímu.

Jira Service Desk spoločnosti Atlassian ponúka intuitívne konfigurovateľné užívateľské rozhranie spolu s dobre organizovaným pracovným prostredím pre vašich operátorov.

Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné časy slučiek pre nekompletné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií robia z Jira Service Desk najlepšieho priateľa, aký kedy mohol mať servisný tím.

Katalóg aktív by mal byť prirodzenou súčasťou funkcie Service Desk v spoločnosti Jira! Integrujte Jira Service Desk s Insight, aby ste umožnili výber aktív v zákazníckom portáli.

Funkcie, prínosy a typické aplikácie

  • Intuitívne užívateľské rozhranie
  • Výkonná podpora SLA
  • Hlásenie v reálnom čase
  • Spolupráca medzi tímami pracujúcimi v rôznych časových pásmach
  • Integrácia do Jiry
  • Výkonná vedomostná báza v kombinácii s Confluence
  • Riešenie ITSM v plnom rozsahu s Insight – Asset Management

ServiceDesk

HelpDesk

Incident Management

Call centrá

Klientské služby

JIRA SERVICEDESK Server ceny:

Počet agentovKomerčná verziaŠkolská verzia
1-3
10 $10 $
4-52100 $1050 $
6-104100 $2050 $
11-156300 $3150 $
16-259000 $4500 $
26-5016500 $8250 $
51-10027500 $13750 $

Komerčné licencie na softvér sú trvalé a zahŕňajú 12-mesačnú údržbu (aktualizácie / podpora) začínajúc dňom nákupu.

Pri obnove licencie na ďalší rok zaplatíte iba 50 % z aktuálnej cenníkovej ceny licencie a získate technickú podporu a aktualizácie softvéru.

Atlassian produkty na riešenie riadenia projektov a úloh môže každý Váš manažér použiť na plánovanie, sledovanie a podávanie správ o práci. Podporujú prácu Vašich tímov, sú optimalizované tak, aby vyhovovali ich potrebám. Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné okruhy pre neúplné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií pre Vašich operátorov, či servisný tím

Od nás pre Vás

Naším vyhradeným zákazníkom ponúkame priamu podporu špecialistov na najvýkonnejšie servery. Zavolajte exkluzívnu linku podpory kedykoľvek.

Kontaktujte nás