ATLASSIAN CONFLUENCE

Priestor pre Váš firemný INTRANET

ČO JE CONFLUENCE ?

Spoločnosť Atlassian je popredným svetovým softvérom wiki pre spoločnosti všetkých veľkostí.

Confluence je výkonný, napriek tomu jednoduchý na používanie, poskytuje Vám všetky potrebné nástroje na spoluprácu tak, aby Vaše tímové projekty boli úspešné.

Confluence je otvorený a zdieľaný priestor. Spája ľudí a myšlienky. Uľahčuje vytváranie, úpravu, správu a zdieľanie stránok, komentárov, či dokumentov a obsahu s inými používateľmi. Je doplnený radom atraktívnych funkcií a najmodernejšou webovou technológiou 2.0.

Confluence je systém výberu pre priamu komunikáciu a efektívnu spoluprácu.

Funkcie, prínosy a typické aplikácie

Distribúcia a prijímanie poznatkov Knowledge Base

Sprístupnenie informácií  a efektívnejšia spolupráca

Plánovanie projektov a podujatí

Zápisy z porád, zápisy požiadaviek na produkt

Linky na interné a externé programy

 

! Zníženie prevádzky e-mailov !

 

Firemný intranet – Intranet 2.0

Portál digitálneho pracoviska

Znalostné platformy – Wiki

Projektová dokumentácia a komunikácia

Portál oznamov, noviniek a podujatí

Portál liniek na dôležité interné a externé aplikácie

CONFLUENCE Server ceny:

Počet užívateľovKomerčná verziaŠkolská verzia
1-1010 $10 $
11-251900 $950 $
26-503500 $1750 $
51-1006400 $3200 $
101-25012400 $6200 $
251-50019300 $9650 $
501-200022800 $11400 $
2001-1000029100 $14550 $
10000+35400 $17700 $

Komerčné licencie na softvér sú trvalé a zahŕňajú 12-mesačnú údržbu (aktualizácie / podpora) začínajúc dňom nákupu.

Pri obnove licencie na ďalší rok zaplatíte iba 50 % z aktuálnej cenníkovej ceny licencie a získate technickú podporu a aktualizácie softvéru.

Atlassian produkty na riešenie riadenia projektov a úloh môže každý Váš manažér použiť na plánovanie, sledovanie a podávanie správ o práci. Podporujú prácu Vašich tímov, sú optimalizované tak, aby vyhovovali ich potrebám. Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné okruhy pre neúplné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií pre Vašich operátorov, či servisný tím

Od nás pre Vás

Naším vyhradeným zákazníkom ponúkame priamu podporu špecialistov na najvýkonnejšie servery. Zavolajte exkluzívnu linku podpory kedykoľvek.

Kontaktujte nás