Projektové riadenie pre vaše oddelenie

Stanovte si ciele,
časový rozvrh, nastavte priority,
sledujte výkon,
nastavte systémový prístup

S projektovým riadením budete mať veci pod kontrolou

Vaše ciele sú našimi cieľmi

DMS

 

 

Riadenie aktív ASSET MANAGEMENT

V dnešnom náročnom prostredí je bijúcim srdcom dynamickej podnikovej infraštruktúry, ktorá spája všetky aktíva. Prináša vyššiu úroveň služieb.

Webové riešenia za rozumnú cenu

Školenia Atlassian produktov - JIRA a Confluence

Infraštruktúra

Ponúkame Vám kompletný IT firemný servis, analýzu, návrh infraštruktúry, integráciu, optimalizáciu a zabezpečenie Vášho digitálneho sveta, tak aby ste mohli budovať svoj biznis.

~

Bezpečnosť

Chránime Vaše dáta, siete, maily, internet, zariadenia aj zálohovanie. Ponúkame Vám kompletnú antivírusovú ochranu, Vašu kontrolu nad firemnou komunikáciou.

i

Riadená dokumentácia

S produktom DMS eDoCat  a vďaka platforme Alfresco Community Edition znížite náklady na chod Vašej firmy. 

Systém DMS predstavuje inteligentné úložisko elektronických dokumentov. Umožní Vám zautomatizovať interný obeh dokumentov, zefektívni administratívu a zrýchli interné procesy.

Projektové riadenie

Atlassian produkty na riešenie riadenia projektov a úloh môže každý Váš manažér použiť na plánovanie, sledovanie a podávanie správ o práci. Podporujú prácu Vašich tímov, sú optimalizované tak, aby vyhovovali ich potrebám. Výkonná podpora SLA, konfigurovateľné okruhy pre neúplné úlohy, reportovanie v reálnom čase a mnoho ďalších funkcií pre Vašich operátorov, či servisný tím.

Firemné portály

Ponúkame SW pre firemné portály. Linchpin Intranet s Atlassian’s Confluence Vám umožní priamu komunikáciu a efektívnu spoluprácu . Je to  popredný wiki softvér na celom svete pre spoločnosti všetkých veľkostí. Výkonný, ale jednoduchý na používanie, Linchpin Intranet vám poskytuje všetky potrebné nástroje, aby sa Váš projekt podaril.

i

Správa licencií

Postaráme sa o správu Vašich SW licencií. Pomôžeme Vám vybrať si ten správny typ licencie. Ušetríme Vám čas a Vaše úsilie tým, že zosynchronizujeme licencie Vašich produktov, čím sa zjednoduší proces obnovy a Vám prinesie úsporu nákladov.

Dizajn

Vytvárame pre Vás HW a SW dizajn ako komplexný celok, nadstavbu infraštruktúry, tak aby sme implementovali Vaše požiadavky a Váš úspech bol aj našim úspechom. Pri návrhu počítame aj so systémami, ktoré sú s IT úzko prepojené. V našich rozhodnutiach a riešeniach sa snažíme o dosiahnutie optimálnej hodnoty pre Vás.

Biznis kontinuita

Využite výhody špičkových služieb Biznis kontinuity. Naše riešenia sú navrhnuté a prispôsobené potrebám Vašej firmy, IT infraštruktúra a ochrana dát prostredníctvom replikácie, zálohovania a obnovy, osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti dát, mailov, zabezpečenia kontinuity a obnovy. Ponúkame proaktívne monitorovanie a testovanie vašich systémov, optimalizujeme. Naše služby zálohovania, obnovy po haváriách a zabezpečenia nepretržitej prevádzky udržujú vaše podnikanie v prevádzke.

Od nás pre Vás

Naším vyhradeným zákazníkom ponúkame priamu podporu špecialistov na najvýkonnejšie servery. Zavolajte exkluzívnu linku podpory kedykoľvek.

Kontaktujte nás