My radíme, Vy rastiete

Sledovať IT trendy je našou devízou. Svojim zákazníkom zabezpečujeme analýzu, poradenstvo, školenia a tréning. Sme tu pre Vás.

Poskytneme Vám informácie

od profesionálnych konzultantov

s dlhoročnou praxou

Dizajn

Optimálne a komplexné riešenie pre Vás

 

Dizajn

Vytvárame pre Vás HW a SW dizajn ako komplexný celok, nadstavbu infraštruktúry, tak aby sme implementovali Vaše požiadavky a Váš úspech bol aj našim úspechom. Pri návrhu počítame aj so systémami, ktoré sú s IT úzko prepojené. V našich rozhodnutiach a riešeniach sa snažíme o dosiahnutie optimálnej hodnoty pre Vás.

t

Poradenstvo

Potrebujete bezpečné a spoľahlivé IT prostredie na Vaše podnikanie? Poskytujeme poradenstvo komplexnej IT stratégie, aké technológie a funkčnosti sú potrebné v súlade s Vašim obchodnými cieľmi s dôrazom na automatizáciu procesov a mobilnú bezpečnosť. Pomáhame Vám dosiahnuť Váš cieľ, sme pripravení na  reálne otázky implementácie a prevádzky Vášho systému. Ponúkame nájdenie správneho riešenia pre Vás a sme tu, aby sme ho aj realizovali.

Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou každého podnikania. Poradíme Vám, čo je pri spracovaní osobných údajov nevyhnutné, pomôžeme Vám s jej riešením. Pripravíme Vám bezpečnostný projekt. V rámci našich služieb vykonáme analýzu súčasného stavu, vypracujeme potrebnú dokumentáciu vyplývajúcu z GDPR a zabezpečíme pravidelné aktualizácie dokumentov a prijatých opatrení. Zabezpečíme preškolenie personálu. Vykonávame audit v zmysle požiadaviek certifikačného auditu.

b

Tréning a školenia

Sme radi, že odovzdáme naše vedomosti. Poskytneme Vám školenia a tréningové kurzy. Praktická aplikácia a relevantnosť je našou silnou stránkou. Ponúkame prehľadové školenia pre vedúcich pracovníkov, školenia pre koncových a kľúčových používateľov systémov, školenia pre technikov a správcov sietí. Môžete si s nami zlepšiť zručnosti používania vybraných SW produktov. Spoznajte produkty spoločnosti Atlassian a všetky ich funkcie.

Od nás pre Vás

Naším vyhradeným zákazníkom ponúkame priamu podporu špecialistov na najvýkonnejšie servery. Zavolajte exkluzívnu linku podpory kedykoľvek.

Kontaktujte nás