Bola vydaná nová verzia Linchpin Intranet 3.0

Nové funkcie:

 • Definujte jazyk ľubovoľnej stránky Confluence, príspevku blogu alebo priestoru.
 • Vytvorte preklady akejkoľvek stránky Confluence alebo blogového príspevku.
 • Prepojte všetky preložené stránky vzájomne so sebou.
 • Vyberte si medzi prekladmi pomocou rozbaľovacej ponuky umiestnenej priamo na stránke.
 • Dostanete upozornenie vždy, keď je k dispozícii preklad do Vášho jazyka.
 • Lokálne obrázky môžete pridať pomocou funkcie Drag and Drop.
 • Obrázky môžete pridať aj vložením adresy URL obrázka.
 • Vkladanie webových obrázkov zo schránky resp. clipboard je teraz možné.
 • Pridajte videá YouTube a Vimeo prilepením adresy URL.
 • Nové udalosti sú predvolene viditeľné pre všetkých registrovaných používateľov. Voliteľne môže byť každá udalosť obmedzená na členov ktoréhokoľvek priestoru Confluence.
 • Editory udalostí môžu byť teraz definované na základe jednotlivých používateľov a skupín používateľov.
 • Tvorca udalosti resp. podujatia sa môže zobraziť vo vnútri udalosti, aby ich účastníci mohli kontaktovať.
 • Krycie obrázky je možné pri úprave udalosti pridávať priamo z databázy obrázkov Unsplash (je to dostupné, iba ak je táto možnosť povolená správou administrátora).
 • Makro „Apps“ je teraz k dispozícii aj pre použitie v mobilných zariadeniach a umožňuje používateľom Linchpin Mobile prístup k svojim obľúbeným aplikáciám aj na cestách.
Vylepšenia:
 • Správca jazykových verzií je teraz k dispozícii pre inštancie serverov a DC.
 • „Custom User List resp. Zoznam vlastných používateľov“ má teraz stránkovanie a výkon sa zlepšil.
 • Vylepšilo sa zobrazenie makra „Content Responsibility“.
 • Urobili sme technické vylepšenia, aby sme zabezpečili udržateľnosť budúceho vývoja.
 • Vylepšili sme rozloženie exportu PDF pre stránky obsahujúce makro „Custom User List“ s poliami profilu v textovej oblasti.
 • Vylepšili sme podporu pre videá a obrázky.
 • Lepšia podpora pre malé obrazovky.
 • Editori udalostí majú vždy prístup ku všetkým funkciám udalostí – aj keď existujú určité obmedzenia.
 • Tlačidlo „Sign me up“ je skryté pre udalosti, pre ktoré nie je registrácia povolená.
 • Vylepšili sme ochranu pred útokmi XSS.
 • V téme Linchpin sme objasnili, ktorý vlastný úvodný priestor sa uplatní na používateľa.
Opravené chyby:
 • Názvy jazykov budú zobrazené v správnom jazyku Confluence. Upozorňujeme, že išlo o chybu Confluence.
 • Zobrazenie výsledkov vyhľadávania v makre „Custom User Search“ bolo opravené. Predtým sa mohlo stať, že boli nesprávne umiestnené na obrazovke.
 • Ak na preklad profilových polí a názvov kategórií používate prispôsobenú jazykovú sadu, predvolený jazyk systému sa teraz používa ako náhrada, ak pre jazyk používateľa neexistuje preklad.
 • OrgCharts doteraz nezobrazoval používateľov, v prípade, keď sa prepis veľých písmen poľa profilu používateľa vykonal nesprávne (ako v: odlišné od skutočného mena používateľa). Tento problém bol opravený tak, aby používal vyhľadávanie bez rozlišovania veľkých a malých písmen. Nadradení a podriadení používatelia sa teraz zobrazujú správne, aj keď je „JaneDoe“ zadané ako „janedoe“.
 • Opravili sme problém s nahrávaním súborov na stránky Confluence, ktoré v zriedkavých prípadoch zlyhali.
 • Opravili sme tiež problém s databázami Oracle, ktoré zabránili zobrazovaniu akýchkoľvek udalostí v systéme.
 • Niekedy boli pop-up okná otvárané na nevhodnom mieste, napríklad keď sa zmienil o určitej osobe v texte. Toto bolo opravené v novej verzii Linchpin Theme.
 • Opravili sme tiež niekoľko optických problémov pomocou doplnku Linchpin Theme.
 • Opravili sme optický problém týkajúci sa makra „Cover Stories“ v kombinácii s programami Navitabs spoločnosti Bitvoodoo.
 • Vyriešili sme chybu, ktorá spôsobila prerušenie príloh pri úprave (ovplyvnilo sa to iba Confluence <6.15).
 • Vyriešili sme chybu, ktorá pri úprave porušila @ -Mentions.
 • Je adresovaná chyba spôsobujúca nenačítanie konfigurácie