Linchpin Intranet Suite 3.2

Vítame Vás v Linchpin Intranet Suite 3.2

Vydanie Linchpin Intranet Suite 3.2 obsahuje veľa užitočných opráv softvéru Linchpin.
Okrem toho všetky aplikácie sú kompatibilné s read-only mode.
Niekoľko chýb je opravených a používateľské prostredie sa zlepšilo a zároveň sa zavádzajú niektoré nové funkcie.

Celkové vylepšenia

Všetky aplikácie sú teraz kompatibilné s Confluence Data Center read-only mode.

Kompletný zoznam zmien
Nové funkcie

Tu je kompletný prehľad všetkých zmien, ktoré //SEIBERT/MEDIA implementovala do Linchpin Intranet Suite vydania – Ale buďte opatrní: Je toho dosť- nestraťte sa v tomto dlhooooooom zozname !  (wink)

Teraz môžete vložiť celé stránky použijúc „Profile Based Page“ makro.

 

Vylepšenia

 • Všetky aplikácie sú teraz kompatibilné s Confluence Data Center read-only mode.
 • Teraz môžete definovať H1 or H2 headings v Microblog obsahu.
 • Vylepšili nástroj pre linkovanie v Microblogu. Môžete prilinkovať Confluence stránky priamo.
 • Môžete teraz naformátovať microposty pomocou Confluence markup.
 • Zahrnuli sme tiež menšie vylepšenia pre prácu s @ -mention v rámci Microblogu
 • Celodenné udalosti sa teraz správajú správne v rôznych časových pásmach.
 • Používatelia môžu teraz duplikovať každú udalosť, pre ktorú majú povolenie na zobrazenie.
 • Vylepšená práca v dialógovom okne „Vytvoriť udalosť“.
 • Pri konfigurácii makra „Udalosť“ si teraz môžete vybrať svoju udalosť zo zoznamu, ktorý už zobrazuje viac ako 15 výsledkov pre vaše kritériá filtra.

Opravy chýb

 • Keď konfigurujete asistenta Linchpin na zahrnutie polí do obmedzených kategórií, tieto obmedzenia sa teraz rešpektujú a dodržiavajú.
 • Pri konfigurácii platných polí telefónu na vyplnenie cez adresár ich používatelia, ktorí nie sú v tomto adresári, môžu teraz vyplniť iba manuálne
 • Zobrazovanie telefónnych čísel v Linchpin Mobile bolo opravené (nezobrazuje sa „tel:“).
 • Keď vyberiete iba jednu položku v kaskádových výberových poliach, úprava profilu si teraz tento výber správne zapamätá.
 • Pri ukladaní oprávnení na úpravu profilu sa už nezobrazuje chyba konzoly.
 • V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť problémy s personalizáciou, ktorá sa neaktualizuje okamžite. Toto bolo opravené.
 • Opravy pre chyby v 2.21.3: Teraz môžete opäť vyberať osoby v makre „Zodpovednosť za obsah“, rovnako sú opravené aj ďalšie výbery.
 • Modul prihlásenia sa k novinkám a správam pre Linchpin Asistent teraz zobrazuje čitateľný text.
 • „News feed“ makrá teraz pracujú správne, keď sa používajú spolu s Bitvoodoo Navitabs.
 • Od verzie 2.11.0 majú neprečítané správy značky, keď sa používa prehliadač Bitvoodoo’s Viewtracker. Tieto značky sa už nezobrazia nad rozbaľovacími ponukami Linchpin.
 • Pole Content-ID iba na čítanie je v makre časovej osi teraz skryté.
 • Opravili problém s otvorením „Recently viewed“ prehliadača Confluence.
 • Opravený problém s makrom zoznamu udalostí zobrazujúcim udalosti, ktoré nezodpovedajú kritériám filtra.
 • Ak ste už aktualizovali na verziu 3.2.0, toto vydanie opravuje problém s úlohou aktualizácie existujúcich udalostí.
 • Opravený problém s kontextovou cestou pre adresy URL stránok v prípade ICS exportu.
 • Teraz môžete použiť pôvodné polia profilu Confluence na filtrovanie v adresári používateľov.